O nas

eISSN 2449–8645

ISBN 978–83–7452–087–4

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies to czasopismo naukowe ukazujące się od 1984 roku w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – wcześniej Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. W roczniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji międzynarodowych poświęcone kulturom, społeczeństwom, historii i religii na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim i francuskim i skierowane jest do specjalistów, w tym orientalistów, publikujących w ramach dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności dyscypliny nauki o kulturze i religii.

Wydawca
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Redaktor Naczelna
Dr Mahnaz Zahirinejad

Zespół Redakcyjny
Dr Mariusz Kraśniewski
Dr Patrycja Kozieł

Prof. Abida Eijaz
Prof. Miloš Mendel 
Prof. Michał Tymowski
Prof. Ola El Khawaga 
Dr Reza Khalili
Prof. Stanisław Piłaszewicz

Kontakt
Adres redakcji:
Instytut Kultur Śródziemnomorskich
i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, III
00-330 Warszawa
Tel./fax (+48) 22 826 63 56
E-mail:


Cykl wydawniczy
Rocznik, wydawane są także numery tematyczne.

Czasopismo znajduje się na listach ERIH PLUS, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ProQuest Database, Index Copernicus.

© Copyright by Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2020. 

Our website is protected by DMC Firewall!