O nas

eISSN 2449–8645

ISBN 978–83–7452–087–4

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies to czasopismo naukowe ukazujące się od 1984 roku w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – wcześniej Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. W roczniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji międzynarodowych poświęcone kulturom, społeczeństwom, historii i religii na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim i francuskim i skierowane jest do specjalistów, w tym orientalistów, publikujących w ramach dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności dyscypliny nauki o kulturze i religii.

Wydawca
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Redaktor Naczelna
Dr Mahnaz Zahirinejad

Zespół Redakcyjny
Dr Mariusz Kraśniewski
Dr Patrycja Kozieł

Kontakt
Adres redakcji:
Instytut Kultur Śródziemnomorskich
i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, III
00-330 Warszawa
Tel./fax (+48) 22 826 63 56
E-mail:


Cykl wydawniczy
Rocznik, wydawane są także numery tematyczne.

Czasopismo znajduje się na listach ERIH PLUS, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ProQuest Database, Index Copernicus.

© Copyright by Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warsaw.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd