O nas

PL ISSN 0239-8818

ISBN 978–83–7452–087–4

eISSN 2449–8645

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies to czasopismo naukowe ukazujące się od 1984 roku w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – wcześniej Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. W roczniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji międzynarodowych poświęcone kulturom, społeczeństwom, historii i religii na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim i francuskim i skierowane jest do specjalistów, w tym orientalistów, publikujących w ramach dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności dyscypliny nauki o kulturze i religii.

Wydawca

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk 


Redaktor Naczelny

Dr hab., prof. IKŚiO PAN, Michał Moch, 

Zespół Redakcyjny 

Dr Bogumiła Hall, 

Dr Patrycja Kozieł, 

Dr A.Z. Obiedat - Redaktor gościnny, Wake Forest University, United States

Mgr Agata Wójcik - Sekretarz redakcji

                                                                                                                                                                                                                                                            

Rada Doradcza Redakcji   

Prof. ABDALLA UBA ADAMU – Curriculum Studies, Media and Cultural Studies, Bayero University. Vice-Chancellor of National Open University of Nigeria, Nigeria         

Prof. BERNARD HOURCADE – Senior Research Fellow Emeritus, Centre National de la Recherche Scientifique, Paryż. Member of Centre de Recherche sur le Monde Iranien, Francja                                                                                                                                                                                                  

Prof. HEINZ GÄRTNER – Lector for Political Science, Universities of Vienna and Danube Krems. Chair of the Advisory Board, International Institute for Peace (IIP), Austria                                                                                                                                                                                                                               

Prof. HOOSHANG AMIRAHMADI – Distinguished Service Professor, Department of Middle East Studies, Rutgers, Stany Zjednoczone. Senior Associate, Oxford University, Wielka Brytania                                                                                                                                                                

Prof. JERZY ZDANOWSKI – Faculty of Law, Administration and International Relations, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Polska                                   

Prof. MATTEO LUIGI NAPOLITANO – Head of the Chairs of History of International Relations and International Relations, Department of Economics, Università degli Studi del Molise, Włochy                                                                                                                                                                                                   

Dr REZA KHALILI – Faculty of Social Studies, Political Sciences, Kharazmi University, Iran


Cykl wydawniczy
Rocznik (w latach 2014-2016 kwartalnik), wydawane są także pojedyncze numery tematyczne.

Czasopismo znajduje się na listach ERIH PLUS, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ProQuest Database, Index Copernicus. 

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies Vol. 34 i Vol. 35 otrzymały wsparcie finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr. 709/P-DUN/2019

znaki strona www małe

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

© Copyright by Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2023. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!