O nas

ISSN 0239-8818

eISSN 2449–8645

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies to czasopismo naukowe ukazujące się od 1984 roku w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – wcześniej Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. W roczniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji międzynarodowych poświęcone kulturom, społeczeństwom, historii i religii na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim i francuskim i skierowane jest do specjalistów, w tym orientalistów, publikujących w ramach dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności dyscypliny nauki o kulturze i religii.

Wydawca

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk 


Redaktor Naczelny

Dr hab., prof. IKŚiO PAN, Michał Moch, 

 

Cykl wydawniczy

Rocznik (w latach 2014-2016 kwartalnik), wydawane są także pojedyncze numery tematyczne.

Czasopismo znajduje się na listach ERIH PLUS, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ProQuest Database, Index Copernicus. 

 

znaki strona www małe

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

© Copyright by Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2023. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!