Dla Recenzentów

Plik The peer review process jest dostępny w wersji pdf tutaj.

Plik Article Review Form jest dostępny w wersji pdf tutaj.

 

Wszystkie artykuły przesłane do czasopisma są recenzowane zgodnie z następującą procedurą:

 

1. Wstępnej recenzji artykułów dokonuje Redaktorka Naczelna i Redaktor Tematyczny czasopisma, którzy decydują, czy treść artykułu mieści się w zakresie merytorycznym czasopisma i spełnia wymogi formalne określone w zasadach redakcyjnych ("Editorial Principles").

2. Po wstępnym zaakceptowaniu artykułów prace zostają wysłane do dwóch niezależnych recenzentów/recenzentek, przy czym co najmniej jedna z tych osób jest afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora. Zgodnie z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” autor/autorka i recenzenci/recenzentki nie znają się nawzajem.

Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzji artykułu jest dostępny powyżej) i zawiera wyraźne stwierdzenie, że artykuł został przyjęty z drobnymi poprawkami / bez poprawek lub został odrzucony.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!